Skip to content

Netherlands Fulbright Alumni Assoc. Introduces Huiskamerlezingen

  De NFAA start vanaf deze zomer met een nieuwe activiteit, genaamd Huiskamerlezingen. Een paar keer per jaar zal een alumnus een informele lezing verzorgen in diens woonkamer voor een groepje geinteresseerden. Een leuke kleinschalige manier om iets nieuws te leren en je mede-NFAA en Ivy Circle leden te ontmoeten! Het idee achter de Huiskamerlezingen komt uit het boek “The Philosophical Breakfast Club” van Laura Snyder (zelf een Fulbrighter), waarin 4 wetenschappers elke zondag voor ontbijt samenkwamen en discussieerden over de meest uiteenlopende onderwerpen.

  Wil je een lezing verzorgen? We breiden graag ons aanbod uit! Elk onderwerp mag aan bod komen en ook musicale of dansoptredens worden gewaardeerd! Email voor meer informatie naar info@nfaa.nl.

  Eerste NFAA Huiskamerlezing: zondag 1 juni 11.00uur in Amsterdam

  Kunst als propaganda in de Koude Oorlog – Joes Segal

  De Koude Oorlog is vooral bekend geworden als een strijd tussen militaire machtsblokken, economische systemen en politieke ideologieën. Maar het was ook een strijd die gevoerd werd in de symbolische arena van ruimtevaart, wetenschap, sport en cultuur. In mijn voordracht richt ik mij specifiek op een minder bekend aspect van de Koude Oorlog: de inzet van beeldende kunst als culturele propaganda door de Sovjet Unie en de Verenigde Staten. Een verhaal met vele paradoxen, bijvoorbeeld het feit dat Pablo Picasso door beide kampen werd geclaimd en door beide kampen werd bestreden, of het gegeven dat de CIA en de FBI elkaar actief tegenwerkten bij de inzet van beeldende kunst op internationale tentoonstellingen.

  Wil je deze lezing bijwonen? Email ons op info@nfaa.nl. Deelname is kosteloos.